Menighedsrådets møder er åbne for alle

Dato, tid og sted for møderne - se under Kalender.

Dagsorden fås ved henvendelse til formanden en uge før mødet.