Menighedsrådet

I perioden 2017-2020 er følgende valgt til menighedsrådet:

 

Navn               

Adresse

Adresse

Telefon

Mail

Formand

 

Merete Larsen

Kildevej 18

4700 Næstved

20937603

meretelarsen@outlook.com

Næstformand

 

Ulrik Rasmussen

Svalevænget 2

4700 Næstved

61334832

ulhr@mail.tele.dk

Kasserer

Jette Callesen

Runestenen 118

4700 Næstved

55728105

29840134

jette.ejler@youmail.dk

 

Kontaktperson

Sekretær

Ditte Nielsen

Birkevej 15, Rønnebæk

4700 Næstved

24943663

 dittemnielsen72@gmail.com

Kirkeværge

Marianne Sønderby Pedersen

Præstøvej 103B 1.tv.

4700 Næstved

22404818

msp73@outlook.dk

Medlem

Sys Møiniche Petersen

Daddelvej 24

4700 Næstved

55731930

20731930

 sys.moeniche@gmail.com

Præst

Christine Pihl

Kirkevej 3, Rønnebæk

4700 Næstved

 

30347306

csv@km.dk

Medarbejder

repræsentant

Graver

Michael Andreassen

Graverkontoret

Kirkevej 3,

Rønnebæk

4700

Næstved

20297014

rkgraver@gmail.com

Menigt medlem

Lene Søbjerg Høyem

Præsteengen 24, Rønnebæk

4700 Næstved

40135157

lenehoeyem@gmail.com